Martuška Kuzmová
riaditeľka

Mgr. Ivanka Gnidová

Mgr. Tomáš Šaling

Mgr. Peter Gnida

Mgr. Janka Hatalová

Mgr. Vierka Longauerová