Prevádzkový poriadok


1. Nahlasovanie na flexibilnú starostlivosť sa bude realizovať prostredníctvom elektronického písomného nahlasovania prostredníctvom SMS na tel číslo 0910 122 838, alebo cez email na emailovú adresu info@zssielnica.sk. V informácie o nahlásení je potrebné uviesť meno dieťaťa, dátum a čas požadovanej flexibilnej starostlivosti. V jednom nahlásení je možné uviesť viaceré dátumy a časy (najmä pri pravidelnej flexibilnej starostlivosti) . Nahlásenie je potrebné realizovať min. 1 pracovný deň dopredu a to do 11. hod. Poskytovateľ potvrdí rovnakým spôsobom ako bolo realizované nahlásenie, či vzhľadom na kapacitu a prevádzkové podmienky môže dieťa prijať na konkrétny dátum a čas na flexibilnú starostlivosť.

1.1 Poplatky za mimoriadne doplnkové aktivity k flexibilnej starostlivosti o deti (napr. výlety, fotografovanie, karneval a pod.) nie sú súčasťou príspevku a tieto bude rodič uhrádzať samostatne a o ich výške bude dopredu informovaný. Rodič má možnosť odmietnuť poskytovanie doplnkových služieb.