Aj tento rok  môžete darovať 2 % a pomôcť.

Niečo o detskom centre

Naše Detské centrum Sielnica vzniklo v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR a zakladateľom je nezisková organizácia Základná a materská škola Sielnica, n.o.
Detské centrum Sielnica poskytuje flexibilnú krátkodobú starostlivosť o deti vo veku od troch rokov v obci Sielnica v čase od 08.00 hod. do 18.00 hod., v prípade dohody aj dlhšie.
Detské centrum Sielnica ponúka deťom príjemnú, priateľskú atmosféru, v ktorej sa môžu bezstarostne zabaviť, zatiaľ čo rodičia sa môžu venovať pracovným povinnostiam alebo aktivitám, pri ktorých by nebolo možné mať dieťaťa so sebou.

Naše detské centrum sa na Vás teší

Nájdete nás v budove školy na adrese Sielnica 15

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať

tel.: 0910 122 838
e-mail: info@zssielnica.sk

Naše aktivity